מהי קשת התהפכות?

תהיתם לעצמכם מה מגן על הנוסעים
בשעת התהפכות ברכב עם גג פתוח?
יש מאחורי כסאות הנוסעים קשת
שנקראת קשת התהפכות,
שברגע שהרכב מתהפך היא יוצרת
מרחק בין הראש של הנוסע לבין
התנגשות וחיכוך עם הרצפה
עכשיו למדנו משהו חדש,
שנקווה שלא נזדקק לו,
נסיעה טובה! 🚗
מרכז שירות איציק ודיצר
דילוג לתוכן